Tangehytten

Hvad er Tangehytteforeningen?

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til driften af Tangehytten i Ribe med specielt vedligeholdelse og restaurering for øje, men kan også yde støtte til andre formål, som er relateret til spejderarbejdet i 1. Ribe Trop (se deres hjemmeside her).

Hvem kan blive medlem?

Tangehytteforeningen henvender sig til personer, som har eller som tidligere har haft en tilknytning til 1. Ribe Trop og Tangehytten og alle andre, som har interesse i Tangehytten og det spejderarbejde, der foregår dér. 

Shelter

Hvordan kan du hjælpe?

Hvis du gerne vil hjælpe er der en del praktiske opgaver i og omkring hytten. Der er forskellige opgaver f.eks. rengøring og vedligeholdelse af hytten, fundraising, tilrettelæggelse af et fællesarrangement for foreningens medlemmer (grillhygge, foredragsaften el.lign.), praktisk arbejde ved evt. mindre byggearbejder med mere. Du kan sende en mail til post@tangehytten.dk med hvilke opgaver du kunne tænke dig at hjælpe med, eller skrive det i samme besked som indmeldelsen.

Indmeldelse i foreningen

Du kan melde dig ind i Tangehytteforeningen ved at indbetale et årsabonnement på kr. 100 pr. person til foreningens konto – reg. nr. 9738, konto nr. 0003461653. Sammen med indbetalingen bedes anført navn på indbetaler. Derudover skal du også sende en mail til foreningens mailadresse - post@tangehytten.dk - med dit/jeres navn, adresse, mailadresse og evt. telefonnummer, så vi kan få de rigtige oplysninger i vores kartotek.

Aktiviteter

Arbejdsdag afholdes med en dag i foråret og en dag i efteråret. 
Årsmøde i Tangehytten, august - september.