Tangehytten

Hvad er Tangehytteforeningen?

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til driften af Tangehytten i Ribe med specielt vedligeholdelse og restaurering for øje, men kan også yde støtte til andre formål, som er relateret til spejderarbejdet i 1. Ribe Trop (se deres hjemmeside her).

Hvem er medlem?

Tangehytteforeningen henvender sig til personer, som tidligere har haft en tilknytning til 1. Ribe Trop og Tangehytten, og fortsat har interesse i Tangehytten og det spejderarbejde, der foregår dér.

Hvordan kan du hjælpe?

Hvis du gerne vil hjælpe er der en del praktiske opgaver i og omkring hytten. Der er forskellige opgaver f.eks. rengøring og vedligeholdelse af hytten, fundraising, tilrettelæggelse af et fællesarrangement for foreningens medlemmer (grillhygge, foredragsaften el.lign.), praktisk arbejde ved evt. mindre byggearbejder med mere. Du kan sende en mail til post@tangehytten.dk med hvilke opgaver du kunne tænke dig at hjælpe med, eller skrive det i samme besked som indmeldelsen.

Indmeldelse i foreningen

Du kan melde dig ind i Tangehytteforeningen ved at indbetale et årsabonnement på kr. 100 pr. person til foreningens konto – reg. nr. 9738, konto nr. 0003461653. Sammen med indbetalingen bedes anført navn på indbetaler. Derudover skal du også sende en mail til foreningens mailadresse - post@tangehytten.dk - med dit/jeres navn, adresse, mailadresse og evt. telefonnummer, så vi kan få de rigtige oplysninger i vores kartotek.

100 års jubilæum

I marts 2016 er det 100 år siden, at nogle unge mennesker etablerede den første spejderpatrulje og dermed grundlagde spejderarbejdet i Ribe. Det er vel en udmærket anledning til at prøve at få lidt liv i Tangehytteforeningen igen, så man kan få stablet alle tiders jubilæumsfest på benene for spejderne i 1. Ribe Trop og Tangehytten.

Vi synes derfor, at det må være på tide at ”genoplive” den gamle forening, så vi atter kan få en velfungerende støtteforening bag vores spejderhytte og spejderarbejde.

Aktiviteter

Årsmøde i Tangehytten, Fredag den 19 september 2014. Se invitationen her. Nyhedsbrev marts 2015, om udlejning og planer for 2015. Se nyhedsbrevet her. Arbejdsdag 24. april 2015. Se invitation her.


Shelter